O NÁS

"Zemědělská společnost Karsit Agro, a.s. hospodaří v blízkosti Dvora Králové Nad Labem a Jaroměře, na výměře přes 4tis. ha. Společnost je zaměřena na smíšenou zemědělskou výrobu.

Podnik má výhodu v různorodosti obhospodařované zemědělské půdy, což napomáhá zajištění dostatečné krmivové základny.

Mezi silné stránky hospodaření patří vysoká užitkovost mléčného skotu, a rostoucí význam masného skotu, především plemene Charolais

Akciová společnost náleží do konsolidačního celku Skupiny Karsit , se sídlem v Jaroměři. Skupina byla založena v roce 1992, jako ryze česká společnost, platící daně pouze v tuzemsku. Skupina Karsit
zaměstnává více nežli 1000 osob. "