Do našeho portfolia spadá:

Rostlinná výroba

Zemědělská společnost Karsit Agro, a.s. hospodaří na jižním cípu Trutnovského okresu v blízkosti Dvora Králové Nad Labem, přes který prochází několik geomorfologických oblastí. Jednou je výběžek Hořicko-jaroměřské pahorkatiny (do této oblasti spadají území obcí Libotova, Hřibojed, Dubence a část Velkého Vřešťova) s nadmořskou výškou 280 - 390 n. m. S plochým, jen mírně zvlněným terénem. Druhou oblastí je Bělohradsko-miletínský úval (zahrnující katastrální území obcí Bílé Poličany, Lanžov a část Velkého Vřešťova), s nadmořskou výškou od 280 do 310 m n. m. a částečně plochým a částečně zvlněným terénem.

Naše společnost spadá do obilnářské a z části do řepařské vlhčí výrobní oblasti. Hospodaří na celkové výměře 4130ha půdy, zasahujících do 36 katastrálních území. Výměra orné půdy je 3303ha. Trvalých travních porostů je 820ha z toho je 220ha pastvin a zbytek luk. V celé oblasti jsou zastoupeny všechny druhy půd - od lehkých písčitých a písčitohlinitých půd na Doubravicku a části Dubenecka, přes nejkvalitnější půdy hlinité oblasti Dubenecka, Libotovska, Hřibojed, Litíče a Velichovek, po nejtěžší půdy jílovité až jíl na Vřešťovsku, Lanžovsku a Lhotecku. Tyto nejtěžší půdy jsou z velké části zatravněny a jsou používány zejména k spásání masným skotem.

Pěstování plodin již historicky ovlivňuje zaměření podniku z větší části živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby a to zejména kvalitní jetelové a vojtěškové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysoko produkční stádo dojnic.

V podniku se dodržují čtyři základní osevní postupy. První "Doubravický" se vyznačuje velmi lehkými písčitými půdami, na kterých se střídá víceletá pícnina (jetel) s obilninami a řepkou. Druhý osevní postup "řepkový" zahrnuje největší území podniku cca 900ha s kvalitními úrodnými půdami. Základem tohoto osevního postupu je víceletá pícnina (jetel), obilniny (pšenice, ječmen), řepka a kukuřice. Třetí osevní postup "cukrovkový" se nachází na nejlepších půdách podniku v oblasti spodního Dubence, Hřibojed, Litíče a Velichovek. Základní plodinou tohoto osevního postupu je cukrová řepa, dále pak hrách, mák a obilnina. Posledním osevním postupem je tzv. "Vřešťovský", zahrnující nejtěžší jílovité půdy oblasti Vřešťovska, Lhotecka a Lanžovska. Základem tohoto postupu je víceletá pícnina (vojtěška), tritikale, řepka a kukuřice.

Produkce rostlinné výroby je zaměřena především na produkci obilnin, krmných plodin a řepky. Z obilnin se na největší ploše pěstuje pšenice ozimá na cca 500ha s produkcí potravinářskou i krmnou, dále pak ječmen ozimý na 200 ha, tritikale ozimé na cca 120ha a jarní ječmen sladovnický na cca 60ha. Nově se v podniku pěstuje na cca 30ha oves k zabezpečení krmivové základny obory a stáje Velichovky. Na přibližně 400ha je v podniku pěstována nejefektivnější plodina posledních let a to řepka ozimá. V současné době se pěstují na 70% hybridní odrůdy řepky ozimé a na 30% liniové odrůdy. Z krmných plodin je na největší ploše pěstována kukuřice na siláž a to na cca 260ha, jetel luční na 240ha a vojtěška na 80ha. Z ostatních plodin je na nejvyšší úrovni pěstována cukrovka na ploše 100ha, dále 70ha máku a hrachu zeleného.

Veškeré práce v podniku zajišťují traktory značky Masey Fergusonn, Case a Zetor. Z přípojných zařízení jsou v podniku dva návěsy české výroby Mega a jeden stroj Fliegl s rozmetacím čelem. Stroje na přípravu půdy jsou zejména české výroby značky Farmet. Manipulační technika je zabezpečena stroji JCB a UN. Ochrana rostlin je zabezpečena novým samochodným postřikovačem Berthoude 24m a jedním taženým postřikovačem Berthoude. Hnojení je prováděno výhradně novým rozmetadlem průmyslových hnojiv Bogballe M2W.

Živočišná výroba

Základem je chovné stádo 580 krav holštýnského plemene s užitkovostí téměř 11 400 l mléka. Stádo je umístěno na farmě Hřibojedy, dojeno na rybinové dojírně 2x10 zn. Fullwood. Reprodukční ukazatele: SP 110 dní, mezidobí 390 dní, březost po první inseminaci 50%, inseminační index krav 1,8 a jalovic 1,4. K inseminaci je používáno špičkové sperma z domácí produkce ale i býci z Kanady, USA, Francie a Holandska. Odchov telat je umístěn na teletníku v Dubenci na mléčném automatu Foerster. Holštýnské jalovice jsou odchovávány v Sedleci a na Lhotkách s využitím pastevních areálů.

Dále je chováno stádo čistokrevných krav plemene Charolais v počtu 300 ks s vlastním odchovem jalovic a výkrmem býků.

Na farmě v Litíči je užitkový chov prasat s cca 130 ks prasnic. V mateřské linii je plemeno Bu x LA, v otcovské pozici je to plemeno Pietraine a Duroc. Odchov selat na prasnici se pohybuje kolem 26 ks a roční produkce selat 6000 ks.

Našim obchodním partnerům a zákazníkům můžeme nabídnout k prodeji chovná selata, jatečná prasata živá, vepřové půlky, hovězí maso ve čtvrtích, vepřové a hovězí balíčky cca 5 kg a také jednotlivé partie ve vámi požadovaném množství a úpravě. V nabídce máme také mléčné výrobky (jogurty, tvarohy, sýry, kefír, jogurtové nápoje a mléko) z naší minimlékárny. Dále chovné jalovice plemene Holstein a Charolais, jatečné býky Charolais, telata a býčky plemene Holstein.

Služby

  • oprava zemědělských strojů
  • pronájem budov
  • práce s nakladačem
  • silniční nákladní doprava
  • služby v oblasti zemědělské prvovýroby
  • poradenské služby v rostlinné výrobě