PROJEKTY

V rámci projektu Podpora místní produkce spolufinancovaného Evropskou unií jako součást Programu rozvoje venkova jsme provedli zvýšení výrobní a skladovací kapacity naši bourárny masa ve Velichovkách. Projekt je tvořen funkčním celkem výrobního, skladovacího a distribučního zařízení, které nám umožňuje při dodržení hygienických norem a požadavků Státní veterinární správy zajistit dodávky masa regionálního významu.


Naše nová nádrž (jímka)

naše nová jímka
naše nová jímka